انواع دستگاه پرکن مایعات ماشین سازی خدری
دستگاه پرکن مایعات غلیظ
نام این دستگاه احتمالا شما را به یاد غلظت روغن و یا مواد ژله ای می*اندازد. برای مایعاتی که دارای چگالی بالا یا غلظت هستند، از پرکن مایعات غلیظ استفاده می*شود. تفاوت آن با نوع دیگر به علت عدم استفاده از نیروی جاذبه برای عملیات تزریق است. از نمونه* مایعات غلیظ می*توان: ژل خوراکی ، انواع شربت*های غلیظ ، کنسانتره*ها و روغن های گوناگون نام برد.

دستگاه پرکن مایعات رقیق
دستگاه پرکن مایعات رقیق مناسب مواد مایع با چگالی پایین می*باشد. ویسکوزیته اینگونه مایعات پایین است و بسیار روان حرکت می*کنند و به همین علت میتوان از وزن خود مواد جهت عملیات تزریق استفاده کرد. از مایعات رقیق می*توان محلول های ضدعفونی ، آب معدنی ، نوشابه*ها و بسیاری از محصولات دیگر را نام برد.

دستگاه پرکن مایعات خطی تمام اتومات و نیمه اتومات
اساس کار این دستگاه به این شکل است که مواد داخل مخزنی دپو میشوند و ظروف در داخل نوار نقاله قرار میگیرند و به حرکت در می آیند و به زیر شیر های نازل توقف میکنند.تزریق به داخل ظروف انجام میشود و ظروف پر میشوند.https://khedrimachine.com/post/9/دستگاه-پرکن-مایعات-غلیظ