آيا عوامل موثر در ايجاد سرطان دهان را مي شناسيد!!؟؟


١.مصرف تنباكو(قليان-سيگار-پيپ-تنباكو جويدني)

٢.مصرف الكل(شانس ابتلا به سرطان دهان را تا ٦ برابر افزايش ميدهد)

٣.تماس با ويروس hpv(شايع ترين عفونت انتقال يابنده ي جنسي كه باعث ايجاد زگيل هاي تناسلي و برخي سرطان ها ميشود.ابتلا به اين ويروس شانس ايجاد سرطان را تا ٣٠ برابر افزايش ميدهد)

٤.تغذيه ي نامناسب(مصرف نا كافي ميوه و سبزيجات)

٥.تماس بيش از حد با اشعه ي خورشيد