اگر ما بعد از مصرف مواد غذایی در هر وعده غذایی از مسواک و نخ دندان استفاده نکنیم به مرور شاهد پوسیدگی دندان های خود هستیم.
پوسیدگی ابتدا در سطح مینای دندان اتفاق می افتد که در این حالت دندان تغییر رنگ داده و دردی حس نمی شود اما اگر در همین مرحله فکری برای دندان های خود نکنیم کم کم پوسیده تر می شود و به عاج دندان و قسمت هایی که ریشه های عصبی در آنجا وجود دارد می رسد.در این مرحله از پوسیدگی دندان پوسیده ترمیم می شود و به اصطلاح عامیانه دندان پر می گردد .
باز هم اگر به دندان اهمیت داده نشود پوسیدگی کم کم به سمت عصب دندان یا پالپ کشیده می شود که در این مرحله باید روت کانال تراپی یا اندو انجام شود.
هزینه اندو بسته به تعداد کانال های ریشه محاسبه می گردد . بعد از عصب کشی دندان دیگر دچار درد نمی شود . گاهی اوقات بعد از مدتی همان دندان دوباره دچار درد می شود و نشان دهنده این است که درمان ریشه به طور کامل انجام نشده است . بعد از مراجعه به دندانپزشک reendo یعنی درمان دوباره ریشه انجام می شود.

دندانپزشکی بالوی پور، متخصص اندو