دندان قروچه حالتی است که فرد دندان های خود را روی هم فشار میدهد و می ساید.نام دیگر دندان قروچه بروکسیم است.این حالت بیشتر در خواب اتفاق می افتد بنابراین بیشتر افراد از آن خبر ندارند.
از جمله علائم آن می توان به درد گرفتن فک،تورم لثه ها،سردردهای صبحگاهی، شکستن دندان بدون علت و...... اشاره کرد.
علت بروز دندان قروچه می تواند هر یک ازعوامل زیر باشد.

اضطراب و استرس
غم و اندوه زیاد
عصبانیت های شدید
پارکینسون
قرار نگرفتن درست دو فک روی یکدیگر
عوارض برخی از داروهای ضد افسردگی در برخی از افراد
بیماری های عصاب و روان

بنابراین دلیل بیشتر دندان قروچه ها عوامل عصبی است. دندان قروچه به دندان ها آسیب جدی وارد می کند پس برای درمان آن هرچه زودتر اقدام کنید.

yousefdentistry.com