سوء مصرف مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و پزشکی در دوران نوجوانی هست.
اعتیاد به مواد مخدر نوعی بیماری است که میتواند با عملکرد عادی زندگی فرد، سلامت جسمی، مشکلات فیزیکی و رفتاری تداخل ایجاد کرده و باعث از دست دادن شغل، درآمد، مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی مثل افسردگی، اضطراب و نیز مشکلات جسمی فراوانی شود مثل ابتلا به ایذر.
البته خوشبختانه توسط والدین به میزان بسیار زیادی قابل پیشگیری می باشد. یکی از مهمترین مواردی که در دنیای مدرن امروزی که انواع مواد مخدر نیز متاسفانه در دسترس عموم می باشد، نیاز به آگاهی دادن و اطلاع رسانی در مورد خطرات مواد مخدر دارد، گروه سنی نوجوانان است.

عوامل خطرزای بسیار زیادی میتواند مستعد کننده اعتیاد به مواد مخدر در این گروه سنی حساس باشد که یکی از این موارد “رفتارهای نادرست” و به اصطلاح “پر خطر” در طول این دوران است که اگر بصورت الگوی رفتاری و بصورت سبکِ زندگی نادرست نوجوان واقع شود، میتواند مستعد کننده معتاد شدن نوجوان باشد. البته مسائل ژنتیکی، رفتارهای نادرست پدر مادر و الگوی فرزندی پروری ناسالم والدین، شرایط اجتماعی و موارد بسیار زیادی در این معضل اعتیاد نوجوانان موثر هستند.
با توجه به اینکه مسئله ارتباط عاطفی بین پدر و مادر با کودک و نوجوان در این زمینه بسیار مهم است، باید سعی کرد و تدابیری را اندیشید و اطلاع رسانی درست به والدین داشت تا آنها بتوانند از نظر علمی نیز با دست پر به عنوان پیشگیری از مواد مخدر در کودک و نوجوان اقدام بکنند.
خانم دکتر ندا فرزانه روانپزشک که در تهران فعالیت می کنند، در این زمینه توصیه هایی را از نهادهای مختلف مرتبط با پیشگیری از اعتیاد کودک و نوجوان و نیز مقالات مختلف تهیه کرده اند تا بتواند برای نوجوانان، والدین، معلمین و تمام افرادیکه نوجوانان و کودکان ارتباط نزدیکی دارند،قابل استفاده باشد

توصیه نهایی دکتر ندا فرزانه روانپزشک به والدین محترم این است که معضل اعتیاد را اصلا دست کم نگیرند و در صورتیکه والدین در مورد روشهای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان به مواد مخدر اطلاع درستی ندارند و یا اینکه در شهرهای دورافتاده ای زندگی می کنند که امکان مراجعه به روانپزشک و یا روانشناس خبره در زمینه اعتیاد نوجوانان وجود ندارد، می توانند با کمک گرفتن از مشاور روانپزشکی آنلاین و یا سازمان بهزیستی در این زمینه اطلاعات درست را کسب کنند.


بهترین روانپزشک تهران(https://drnedafarzaneh.com)