سلام به همه.
دوستان تغییراتی که گفته میشه در ازمون دستیاری اعمال میشه مثل ضریب دار شدن دروس و... مربوط به دوره 43 هم هست؟