سلام دوستان
با توجه به اینکه ثبت نام شروع شده بیاید بگید سهمیه منطقه محروم رو انتخاب کردید یا نه؟ اگه انتخاب کردید چرا و اگه نکردید باز هم چرا ؟