سلام
ببخشید من یه سوال برای همسرم دارم.امیدوارم کسی بدونه و کمک کنه.
کسانی که رینگ استریت هستند فقط یک بار میتونن قبل از طرح امتحان دستیاری بدهند؟
یعنی در صورت عدم قبولی اجبار به رفتن به طرح دارن؟؟