درود فراوان خدمت اعضای محترم

میخاستم ببینم با سهمیه فرزند آزاده می تونم تخصص طب اورژانس دانشگاه زنجان دربیام؟