در مرحله نخست پزشکی از راه دور، با اجرای سیستم اتوماسیون الکترونیکی اورژانس 115، دیتاهای بیمار و همچنین مانیتورینگ علائم حیاتی بیمار به صورت آنی و فوری به پزشک معالج منتقل می*شود.
در مرحله دوم تله مدیسین، تصویر بیمار، جهت نگاه بصری به پزشک منتقل شود و در نهایت سیستم درمانی بتواند بهترین خدمات را ارائه دهد.
یجاد مدارک پزشکی و پرونده*سازی پزشکی به صورت یک پرونده الکترونیکی باعث می*شود تعهد سیستم نظام سلامت نسبت به بیماران افزایش پیدا کند و در صورتی که خطای پزشکی اتفاق افتد قابل ردیابی است.
همچنین اگر خطای پزشکی نیز نباشد و بیمار احساس کند کوتاهی شده بر اساس مدارک موجود می*توان برای بیمار با مستندات توضیح داد تا آن*جا که توان سیستم پزشکی است خدمت به بیمار ارائه شده است.

57669346.jpg
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید :
http://www.hospitech.ir/telemedicine/