واگذاری مطب خصوصی در شهر ریگان،با دو هفته کار و درآمدی در حد ۵ تا ۷ تومن،از دوستان اگر کسی* تمایل داشت پیغام بزاره تا باهاش تماس بگیرم،ممنون