نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: کار کردن بدون پروانه دائم و موقت و پروانه مطب

 1. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  کار کردن بدون پروانه دائم و موقت و پروانه مطب


  سلام.
  من سربازم.فعلا توی پزشکی قانونی کار می کنم.سازمان پزشکی قاونی فعلا به ما گواهی عدم نیاز در ساعات غیر اداری رو نداده و شاید هم نده.
  لذا هنوز نتونستم پروانه موقت بگیرم.
  می خوام بدونم بدون پروانه ی موقت میشه کار کرد؟و میشه بیمه ی مسئولیت هم داشت؟

  و اگه برای یه بیماری مشکلی پیش بیاد یا به هر صورت کار به شکایت اینها هم برسه دستمون به جایی بند هست یا نه؟یعنی آیا بیمه دیه رو پرداخت می کنه یا نه؟یا ممکنه بعد دبه در بیاره.

  ممنون میشم جواب بدین.یه مقدار نگرانم و از طرفی کم و بیش نیاز به کار کردن هم دارم.
  ممنون

  #1 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 2. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  elyasnaghib


  خوب خوشبختانه جوابش رو پیدا کردم.ظاهرا آخر و عاقبت نداره.

  قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني

  ماده 1- ايجاد موسسات پزشکي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده و متخلف به مجازات هاي زير محکوم مي گردد :
  مرتبه اول : تعطيل موسسه و ضبط کليه ملزومات موسسه به نفع دولت
  مرتبه دوم : علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول ،جريمه نقدي به ميزان يک ميليون تا ده ميليون ريال و اعلام نام در جرايد.
  مرتبه سوم :علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم ،زندان از شش ماه تا يک سال
  ماده 2- ايجاد موسسه پزشکي توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات هاي زير محکوم مي گردد :
  مرتبه اول – تعطيل موسسه،توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي
  مرتبه دوم – علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول ،جريمه نقدي بميزان يکصد هزار تا يک ميليون ريال
  مرتبه سوم – علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول ،جريمه نقدي بميزان يک ميليون تا ده ميليون ريال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت.
  ماده 3- خودداري بيمارستان ها از پذيرش و ارايه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محکوم مي گردد :
  مرتبه اول : جريمه نقدي از يکصد هزار تا پانصد هزار ريال ،توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي
  مرتبه دوم : جريمه نقدي پانصد هزار تا يک ميليون ريال ، لغو پروانه مسئول فني موسسه،توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
  مرتبه سوم – جريمه نقدي از مبلغ يک ميليون تا پنج ميليون ريال ،لغوپروانه مسئول فني ،لغو پروانه تاسيس،توبيخ کتبي ودرج در پرونده پزشکي
  ماده 4- ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد براحتياج به منظور سودجويي و يا دخل وتصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخهاي اعلام شده از ناحيه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محکوم مي گردد:
  مرتبه اول- جريمه نقدي به ميزان دو برابر اضافه دريافتي از بيماران،توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي
  مرتبه دوم – جريمه نقدي به ميزان پنج برابر اضافه دريافتي از بيماران،لغو پروانه مسئول فني،توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي
  تبصره – ميزان حق العلاج بيماران از طريق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تعيين خواهد شد.
  ماده 5- بکارگيري کليه متخصصين و صاحبان حرفه هاي پزشکي و پيراپزشکي که فاقد مجوز قانوني کار،صادره از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي باشند،در موسسات پزشکي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محکوم مي شود:
  مرتبه اول- جريمه نقدي به ميزان يکصد هزارتا پانصد هزار ريال ،توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي
  مرتبه دوم- علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول،لغو پروانه مسئول فني.
  مرتبه سوم – علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم ،لغو پروانه تاسيس.
  ماده 6- صاحبان حرفه هاي پزشکي و پيرا پزشکي فاقد مجوزهاي قانوني کار مندرج در ماده 5 که در محل غير مجاز بکار مشغول شده اند به مجازات هاي زير محکوم خواهند شد :
  مرتبه اول- درج تخلف در پرونده پزشکي و اعزام به محل کار قانوني
  مرتبه دوم- علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول،جريمه نقدي بميزان پانصد هزار تا پنج ميليون ريال به تناسب .
  مرتبه سوم – علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم،محکوميت به اضافه خدمت در محل کار قانوني حداکثر تا دو برابر مدت قانوني.
  ماده 7- بکارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در موسسات پزشکي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محکوم خواهد شد :
  مرتبه اول-جريمه نقدي به ميزان پانصد هزار تا يک ميليون ريال ،توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي
  مرتبه دوم – علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول ،لغو پروانه مسئول فني
  مرتبه سوم – علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم،لغو پروانه تاسيس
  تبصره – افراد فاقد صلاحيت شاغل نيز به مراجع ذي صلاح قضايي جهت برخورد قانوني معرفي خواهند گرديد.
  ماده 8- ترک موسسه پزشکي توسط مسئول فني و پزشک کشيک و ساير کادرهاي تخصصي در ساعت مقرر ،تعطيل غير موجه مطب و يا موسسه پزشکي بدون اطلاع سازمان نظام پزشکي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي تعيين مي نمايد ،جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محکوم مي گردد :
  مرتبه اول – توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي
  مرتبه دوم – علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول ،جريمه تقدي به ميزان يکصد هزار تا پانصد هزار ريال
  مرتبه سوم – علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم ،لغو پروانه مسئول فني
  تبصره – درصورت لغو پروانه مسئول فني و يا لغو پروانه تاسيس در مورد موسسات پزشکي (مشمولين مواد 3و4و5و7و8 ) جهت تعيين تکليف قانوني براي انتخاب مسئول فني جديد و هيئت موسس جديد مراتب به کميسيون قانوني تشخيص امور پزشکي ارجاع مي گردد و ضمناً تا تعيين تکليف نهايي از طريق کميسيون فوق از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مسئول فني موقت براي اداره موسسه منصوب و بکار گماشته خواهد شد.
  ماده 9- چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1و3و4و7 سبب ورود خسارت جاني و مالي به افراد شود،مجازات هاي مندرج ،مانع رسيدگي و پيگرد قانوني موسسه و يا افراد متخلف و اعمال مجازات هاي مربوط توسط مراجع ذيصلاح قضايي نخواهد گرديد.
  ماده 10- چنانچه تخلفات متعددي در واحدهاي موضوع اين قانون صورت پذيرد ،در هر مورد مجازات هاي مربوط اعمال خواهد شد.
  ماده 11- در مورد جرائم موضوع اين قانون کميسيوني مرکب از سرپرست نظام پزشکي مرکز و يا استان برحسب مورد و مدير عامل سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد موسسات دولتي به کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي و در موارد غير دولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي نمايد.
  ماده 12- کليه درآمدهاي حاصل از مجازات هاي اين قانون به خزانه واريز مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين قانون را مطابق تشخيص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي قرار دهد.  [url]http://lawoffice.mohme.gov.ir/laws/dedi[/url] ... id2=41&c=1


  #2 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

طراحی شده توسط تیم نرم افزاری science.ir