دوستان عزیزی که برای آزمون دستیاری دندانپزشکی 95 دارن آماده میشن میتونن اینجا برای مطالعه گروهی ، نحوه مطالعه و انتخاب مناسب ترین رفرنس تو این مدت کوتاه(متوسط) باقیمانده هم اندیشی کنیم