تغییرات رفرنس آزمون دستیاری 95 :
1- اطفال: نلسون اسنشیال 2015
2- جراحی: شوارتز 2015
3- پوست: درسنامه بیماریهای پوست/ مولفین: دکتر حسین مرتضوی، دکتر علیرضا فیروز و دکتر محمد شهیدی/ انتشارات سپید برگ / بهار 1392
4- آمار و اپیدمیولوژی:

• introduction to biostatistics and research methods/ fifth Edition/ P.S.S. sundar Rao , DR. PH/2012 by PHI Learning Private Limited , New Delhi
فصول :1تا 9 ، 11 ، 12 ، 14 ، 21 تا 24 و 26 مطالعه شود .
• اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران / دکتر فریدون عزیزی و همکاران / انتشارات خسروی / چاپ دوم / 1391
بخشI:گفتار2,3و4بخشII: گفتار 5,6,7,8,9 بخشV:گفتار 18،19،20،21،22،23 بخش X: گفتار 50 و51
5- اخلاق پزشکی : جلد اول : پزشک و ملاحضات اخلاقی / تالیف دکتر باقر لاریجانی / انتشارات برای فردا / چاپ دوم / پاییز 1392
6- عفونی : فصول زیر از هاریسون 2012 به رفرنس عفونی اضافه شده است:
فصل 125 - عفونت های پوست، عضلات و بافت های نرم
فصل 187 - انفولانزا
فصل 271 - سپسیس شدید و شوک سپتیک
• آخرین چاپ جزوات راهنمای کشوری درمان بروسلوزیس
• آخرین چاپ جزوات راهنمای کشوری درمان مالاریا
• توضیح : در صورت مغایرت بین مطالب کتاب هاریسون و جزوات راهنمای کشور، الویت با جزوات راهنمای کشوری می‏باشد.
7- فارماکولوژی : کل کتاب
Katzung terever G.Pharmacology: Examinatoin & Board Review/Mcgrawhill/10 edition/2013

8- خون: فصول زیر از هاریسون 2012 به رفرنس خون اضافه شده است:
• آنمی های مگالوبلاستیک
• پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان
• سندرم های پارانئوپلاستیک: اندوکرینولوژیک / هماتولوژیک
9- کلیه: فصول زیر از هاریسون 2012 به رفرنس کلیه اضافه شده است:
• عفونت های مجاری ادراری، پیلونفریت و پروستاتیت


مرجع: [URL="http://www.drsharif.org/index.php/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA%DB%8C/67-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-95.html"]سایت رهپویان شریف [/URL]