سلام
همکاران عزیزی گه دارن برا دستیاری آماده میشن ممنون میشم اگه حذفیات و تغییرات جزوه ها رو تا جایی که میدونن اینجا بذارم.
نه تنها من فک کنم خیلیای دیگه خوشحال بشن.