برای دریافت APK اپلیکیشن اندروید comlexmnemonics بر روی لینک زیر کلیک نمایید .
[URL="https://www.dropbox.com/s/so40mmn5zvigpi3/comlexmnemonics_1.0medicalapp.apk?dl=0"]اپلیکیشن اندروید comlexmnemonics[/URL]