برای دریافت APK اپلیکیشن اندروید Dorland's Illustrated Medical Dictionary بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
[URL="https://www.dropbox.com/s/wu0f7ytuq52flxq/Dorland%27s%20Illustrated%20Medical%20Dictionary_4 .3.059.apk?dl=0"]Dorland's Illustrated Medical Dictionary[/URL]