5 تا 7 آبان ماه 1389
با امتیاز بازآموزی
برگزار کننده
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (گروه ایمونولوژی آلرژِی)

مهلت ارسال مقاله
اول مهر ماه

محل برگزاری: هتل پردیسان مشهد


با همکاری:
انجمن آسم و آلرژی ایران
Institut fÜr interventionelle Allergologie und Immunologie
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی
مرکز تحقیقات علوم داروییلینک خبر: http://www.mums.ac.ir/aaic


تصویر