سلام
با توجه به اینکه سوالات ارتقا از سال بعد کشوری میشه، بد نیست سوالات قطب های مختلف ۹۵رو جمع کنیم که با سبک سوالای اساتید هر قطب آشنا شیم...من سعی میکنم قطب تهران رو پیدا کنم، مال خودم قابل اسکن نیست خیلی