سوسیس و کالباس با طعم تاج خروس!

[URL=http://www.upsara.com/][/URL]

مدیرکل آزمایشگاههای مرجع وزارت بهداشت گفت: در بررسیهای اخیر مشخص شده برخی از سوسیس و کالباس های موجود در بازار
از بافتهای غیرمجاز مثل تاج خروس و پوست مرغ تهیه شده اند!!!!
حسین رستگار در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس،در رابطه با آلوده شدن و لانه گزینی حشرات در فرآورده های گوشتی مثل سوسیس و کالباس،گفت: هر فرآورده غذایی که به مدت یک هفته بیرون از یخچال نگهداری شود خراب شدن آن طبیعی است و مواردی وجود داشته که سوسیس و کالباس در شرایط خوبی نگهداری نشده و محلی برای لانه گزینی حشرات شده است.
رستگار افزود: بنابراین شرایط نگهداری فرآورده های گوشتی مهم است اینکه کجا نگهداری می شوند و شرایط تولید محصول چگونه بوده است.
بنابراین توصیه ای که به مردم داریم این است که از برندهای معتبر استفاده کنند.
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع وزارت بهداشت تصریح کرد: همچنین مواردی وجود داشته که سوسیس و کالباس های موجود در بازار قیمت بسیار ارزانی داشته و کیلویی 3 تا 4 هزار تومان به فروش میرسیده اما مواد درون آن ناسالم بوده است.
وی گفت: اغلب در این فرآوردههای نامرغوب از بافتهای غیرمجاز مثل پوست و تاج خروس استفاده شده است.
رستگار افزود: متأسفانه مردم به دلیل قیمت پایین این فرآورده ها آن را خریداری میکنند
در حالی که باید فرآوردههایی خریداری شود که آرم و نشان سازمان غذا و دارو و پروانه تولید و ساخت داشته باشند.