تعویض دوربین ایسر 10 s1002 145-a

مرحله 1- مادربرد
• ابتدا تبلت را خاموش کرده و از هر گونه منبع برقی قطع کنید.
• تبلت را از اتصال کیبورد خود قطع کنید.
• اگر کارت sd میکرو در تبلت است، آن را بردارید.
• دو پیچ 3.5 میلیمتری فیلیپس #0 در هر طرف اتصا کیبورد را بردارید.

مرحله 2
• ابتدا از گوشه تبلت شروع کرده، و شکافی بین نمایشگر و کاور پشت با اهرم پلاستیکی ایجاد کنید.
• اهرم پلاستیکی را به آهستگی در اطرف تبلت حرکت داده و نمایشگر و کاور پشت را از هم جدا کنید.
• کاور پشت را از نمایشگر جدا کنید.

مرحله 3
• نوار پلی مید (نوار زرد) را بلند کنید.
• نوار فلزی که اتصال کیبورد را پوشش می دهد بردارید.

مرحله 4
• دو پیچ 3.5 میلیمتری فیلیپس #0 را باز نموده و سپس چفت zif را باز کنید.
• قسمت نقره ای را که باتری پوشش داده به آرامی برداشته و آن را کنار بگذارید.

مرحله 5
• کانکتورهای zif (نیروی جاذبه صفر) را باز کنید.
• کابل های نواری را به آرامی بردارید.

مرحله 6
• 4 پیچ 4 میلیمتری واقع در گوشه های مادربرد را با پیچ گوشتی فیلیپس #0 بردارید.
پیچ زیر نوار فلزی نیز باید برداشته شود.

مرحله 7
• سه کابل روی مادربرد و نزدیک باتری را قطع کنید.
این کابل ها باید با نیروی زیادی برداشته شوند.

مرحله 8
• مادربرد را به سمت بیرون کشیده و کنار بگذارید.

مرحله 9- باتری
• چسب متصل کننده باتری به نمایشگر را با اهرم پلاستیکی جدا کنید.
در هنگام جدا کردن باتری از نمایشگر دقت کنید که فشار زیادی وارد نشود تا شیشه آن شکسته شود.
• باتری را بردارید و کنار بگذارید.

مرحله 10- دوربین
• کابل چسبیده را از کابل نواری مسی جدا کنید.
• دوربین را به آرامی از پشت تبلت خارج کنید.
• دوربین را برداشت و کنار بگذارید.