سلام


ببخشید کدوم یکی از دروس علوم پایه به جز فیزیو و آناتومی و جنین بعدا به دردم میخورن که بیشتر بخونم ؟