یه عده که هنوز وارد نشده تو علوم پایه با همکلاسیشون مزدوج میشن یه عده هم تو استاژری
یه عده هم قبل از طرح با همکلاسی یا همکارشون ازدواج میکنن خلاصه با پزشک مزدوج میشن و میپیوندن به جرگه متاهلین!
میمونه دوره پر فراز و نشیب دستیاری تو این دوره مدنظرتون برای ازدواج ، ازدواج با پزشکه یا غیرپزشک؟
اینترنایی که مجردین نظرتون بگین لطفا؟
آقایون و خانومای رزیدنتی که مجردین نظرتون چیه ؟ با پزشک یا غیر پزشک ؟