طرح بندی نا متقارن و شبکه های شکسته
این روش طراحی در سال گذشته نیز متداول بود اما به نظر می رسد به خاطر خلاقیت و تنوعی که در این روش وجود دارد همچنان این روند ادامه داشته باشد.

مفهوم شبکه یا Grid در طراحی موضوعی است فرضی، صفحه ایی با خطوطی فرضی عمودی و افقی که به طرح بندی المان های صفحات کمک می کند. در بسیاری از وب سایت ها تشخیص شبکه بسیار آسان است. شما می توانید با نگاه کردن به المان های صفحه که همه در یک سطر یا ستون قرار دارند متوجه شبکه در طرح بندی شوید. اما زمانی که از شبکه شکسته استفاده می شود، المان های صفحه بدون توجه به شبکه در صفحه قرار می گیرند برای همین بیشتر حس انعطاف و خلاقیت را القا می کنند.

طراحی روان
به آرامی بیشتر و بیشتر از خطوط مستقیم که در طراحی مسطح به کار گرفته شده اند فاصله می گیریم، و شروع به استفاده بیشتر از اشکال و خطوط روان Fluid می کنیم. این نوع اشکال، که در آنها دایره، مربع، مستطیل یا هر شکل چهارگوش معمولی نیستند، اغلب شکل های روان یا ارگانیک نامیده می شوند.

بخش کوچکی از صفحه اصلی Wandering Aimfully که شامل اشکال و خطوط ارگانی است، که پشت تصاویر دایره ای و به عنوان پس زمینه ای ظریف در پشت عنوان زیر آنها دیده می شود.

طرح های نوستالژیک
چیزهای قدیمی دوباره مد می شوند. همانطور که ما در حال پشت سر گذاشتن طراحی مسطح هستیم، جایی که طراحی ها به هیچ وجه محدودیتی ندارند، به نظر دوره به عناصر طراحی قدیمی با اشاره به نوستالژی رسیده است.

سایت Statamic از رنگ های Retro که در دهه 1980 مد بود استفاده می کند. به کاربردن نوستالژی و طراحی Retro می تواند مجاورت زیبایی را بین طراحی امروز و گذشته به وجود آورد.

استفاده بهتر از تصاویر
تصاویر همیشه فرصت های طراحی منحصر به فرد را به ویژه در طراحی وب ارائه داده اند. قرار دادن تصاویر در دایره ها، ایجاد سیاه و سفید کردن آن ها، اضافه کردن یک سایه پشت آن ها، همه تکنیک هایی هستند که طراحان از آنها برای افزایش و یا جلب توجه به تصاویر در وب سایت ها (و هر نوع طراحی دیگر) استفاده می کنند.

شرکت طراحی سایت - https://sitedar.com