تعویض مادربرد سونی آلفا A3000
تعویض مادربرد سونی آلفا
مرحله 1

مرحله ۱
کیس پشت

۷ پیچ برجسته که در شکل نشان داده شده است را بردارید.

پیچ ها بسیار ریز هستند، آنها را گم نکنید.
مرحله 2

مرحله ۲

آخرین پیچ را از محفظه کارت حافظه بردارید.
شاسی را با فشار دادن کارو پشت از دوربین جدا کنید.

مرحله 3

مرحله ۳

کابل موازی متصل به دو نیمه دوربین را به آرامی اما با فشار بلند کنید.
نمایندگی سونی


تعمیر دسته پلی استیشن

تعمیرات ps4

مرحله 4- مادربرد

مرحله ۴- مادربرد

پس از برداشتن پشت دوربین، دو پیچ آخر در قسمت حافظه را بردارید.
روکش را از قسمت حافظه جدا کنید.

مرحله 5

مرحله ۵

۸ پیچ متصل کننده پایه به دستگاه فلش را بردارید.

مرحله 6

مرحله ۶

سه پیچ باقیمانده در روکش فلزی محافظ را بردارید.

مرحله 7

مرحله ۷

روکش فلزی را بردارید.

مرحله 8

مرحله ۸

سه پیچ زیر مادربرد را بردارید.

مرحله 9

مرحله ۹

۹ کابل سری متصل به بدنه دوربین را جدا کنید.

مرحله 10

مرحله ۱۰

در نهایت مادربرد را از روکش بردارید.
تعمیرات گوشی
نمایندگی تعمیرات سونی