دوستان در این تاپیک می تونیم به هم کمک کنیم تا اگر کسی به دنبال خانه یا خوابگاهی با شرایط خاص یا نزدیک بیمارستان خاصی می گرده، سریعتر و بهتر به نتیجه برسه :-)