سلام . در مورد توقف طرح سوال دارم . من ۹ ماه از طرح داروسازی برام مونده و به خاطر شرایط فعلی و اینکه کسی رو ندارم از بچم نگهداری کنه میخوام توقف طرح بزنم . خواهش میکنم راهنمایی کنید