تا به حال از اپلیکیشن نوبت دهی استفاده کرده اید؟

آیا میدونید این اپلیکیشن چطوری کار میکنه؟

در سامانه نوبت دهی اینترنتی می*توان پروفایل پزشکان در تخصص*های مختلف را مشاهده کرد، به آدرس و تلفن مطب دکتر دسترسی داشت و از هر پزشکی آنلاین نوبت ملاقات گرفت.

به کمک اپلیکیشن نوبت دهی پزشکان افراد می*توانند درمانگاه ، تخصص ، پزشک و تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمایند و در زمان مورد نظرشان، آنلاین نوبت دکتر بگیرند.

در شرایط کرونا و با سخت شدن رفت و آمد و حضور در مطب و با توجه به اینکه خروج از منزل می تواند افراد را در معرض ویروس کرونا قرار دهد، منطقی نیست در این شرایط از منزل خارج شده و به بیمارستان ها و مطب هایی که مملو از بیماران هستند، مراجعه کنید.

همچنین ازدحام جمعیت در مراکز درمانی در زمان کرونا یکی از چالش های اساسی برای پزشکان تبدیل شده است و مطب ها و بیمارستان ها به دلیل ازدحام جمعیت مستعدترین مراکز برای پخش ویروس کرونا است.

مزایای سامانه نوبت دهی آنلاین:

1- رزرو نوبت در 24 ساعت شبانه روز امکانپذیر است.

2-بیمار می*تواند به سادگی در زمان دلخواه یک روز در بین روزهای خالی ماه انتخاب کند و نوبت دریافت کند.

3-بیمار می تواند نوبت خود را کنسل یا زمان آن را تغییر دهد.

4-سامانه به بیماران پیامک میزند و نوبت بیمار را یاد آوری میکند.

5-استفاده از سامانه های نوبت دهی با نظم دادن به نوبت ها از ازدحام جمعیت در مراکز درمانی جلوگیری میکند.


https://callmee.org/%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/