رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی*شاپور اهواز با اشاره به صدور مجوز جذب 10 هزار عضو هیأت علمی در کشور، سهمیه این دانشگاه را 45 نفر عنوان کرد و گفت: با جذب این افراد مشکل کمبود اعضای هیأت علمی در گروه*های آموزشی تا حد زیادی رفع می*شود؛ فراخوان جذب در اسفندماه جاری بر اساس نیاز گروه*های آموزشی و دانشکده*ها، منتشر می*شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، دکتر اسماعیل ایدنی در دومین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی جندی*شاپور اهواز که با هدف بررسی وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، بررسی آیین*نامه مربوط به نحوه پذیرش واحدهای فناور و مراکز رشد، اجرای پایان*نامه*های دستیاری مطابق شیوه*نامه اجرایی طرح*های تحقیقاتی، تصویب برنامه*های آموزشی پیشنهادشده از طرف دانشکده بهداشت، تعیین عضو هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل*های دانشجویی و اصلاح بند مربوط به شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد و غیردولتی در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: گروه*های آموزشی دانشگاه در 2 ماه گذشته میزبان هیأت*های بورد تخصصی وزارت بهداشت بودند که پس از پایان ارزیابی همه گروه*های آموزشی بالینی پزشکی، تقریبا" تمام آن*ها مورد تأیید قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین چند گروه آموزشی به*علت مشکلات کمبود اعضای هیأت علمی به*صورت مشروط تأیید شدند ولی این مشکل تنها مختص دانشگاه علوم پزشکی جندی*شاپور اهواز نیست بلکه همه دانشگاه*های کشور با این مشکل مواجه هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی*شاپور اهواز با بیان این*که از زمان آغار به *کار دولت جدید، هیچ*گونه مجوز استخدامی برای جذب اعضای هیأت علمی به دانشگاه*های کشور اعطا نشده بود، اظهارداشت: امسال مجوز استخدام 10 هزار عضو هیأت علمی در کشور صادر شده که با رایزنی*ها و پیگیری*های انجام شده، سهمیه دانشگاه علوم پزشکی جندی*شاپور اهواز 45 نفر است.

ایدنی خاطرنشان کرد: با جذب این 45 نفر در صورت وجود افراد دارای شرایط جذب، مشکل کمبود اعضای هیأت علمی در گروه*های آموزشی تا حد بسیار زیادی رفع می*شود؛ فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اسفندماه جاری بر اساس نیاز گروه*های آموزشی و دانشکده*ها، منتشر می*شود.

وی با اشاره به این*که گروه*های آموزشی جراحی مغز و اعصاب، نورولوژی، رادیولوژی و پاتولوژی دانشگاه از نظر اعضای هیأت علمی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، ادامه داد: این مشکل در گروه جراحی مغز و اعصاب که یک عضو هیأت علمی استخدامی دارد و 2 نفر سرباز هیأت علمی کار تربیت دستیار را نیز باید انجام دهند، شدیدتر است. با رایزنی*های انجام*شده فعلأ مشکلی برای ادامه کار این گروه وجود ندارد؛ البته مشکل گروه*های جراحی مغز و اعصاب یک مشکل ملی است و در کل گروه*های بورد جراحی اعصاب در کشور، تنها 12 نفر موفق به اخذ بورد شدند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی*شاپور اهواز همچنین از اخذ مجوز تأسیس دو رشته روماتولوژی و ریه در مقطع فوق تخصص از شورای گسترش دانشگاه*های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: با توجه به اخذ مجوز ایجاد رشته جراحی عروق در مقطع فوق تخصص در سال 93، در مجموع سه مجوز راه*اندازی رشته*های جدید در دوره مدیریت جدید دانشگاه اخذ شده است.

ایدنی با اشاره به مشکل عمده بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و درمان در استان از نظر کمبود شدید نیروی انسانی، افزود: وزارت بهداشت مجوز استخدام هزار و 200 نفر را در رشته*های گروه پرستاری برای حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز صادر کرد اما به*دلیل این*که فارغ*التحصیلان دانشگاهی استان متناسب با نیازهای بازار سلامت تربیت نشده*اند، با وجود سه مرحله فراخوان حدود 600 نفر استخدام شدند که از این تعداد تنها 285 نفر نیروی جدید بودند و دیگر افراد به نحوی در واحدهای تابعه دانشگاه فعالیت داشته*اند.

وی با بیان این*که برای حل این مشکل باید ظرفیت تربیت نیروهای کارشناسی در شهرستان*ها ایجاد می*شد، ادامه داد: در این راستا مجتمع*های آموزش عالی سلامت طراحی شدند تا نیروهای موردنیاز در حوزه بهداشت و درمان، با حمایت دانشکده*های معین متناسب با نیازهای بومی همان منطقه تربیت شوند؛ این اقدام در دولت تدبیر و امید برای تطابق نیاز بازار کار سلامت و تربیت نیروی انسانی متناسب در حال انجام است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی*شاپور اهواز همچنین از تصویب اعتبار لازم جهت طرح*های توسعه دانشکده*های داروسازی و دندانپزشکی دانشگاه خبر داد و گفت: کارهای مناقصه این طرح*ها در حال انجام است.
[URL="http://isna.ir/fa/news/94100301537/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-45-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"]لینک خبر [/URL]