مانوری که برای سرگیجه وضعیتی خوشخیم انجام میشه که خیلی زیاده و حتما زیاد مواردش رو دیدید.
سر رو در 4 وضعیت قرار میدیم که هر کدوم 30 ثانیه باید باشه . که تو شکل وضعیتها رو نشان داده تا Otoconia در گوش داخلی سر جاش برگرده.
تصویر
برای بعدش هم یه سری توصیه هست که سر جاشون بمونند.
دوستان کسی اطلاعات بیشتری در مورد این مانور داره؟