سلام. در مورد اینکه دستیار سال یک پاتولوژی از چه زمانی لازم هست که میکروسکوپ بخره لطفا اگر کسی نظری داره بگه.