وسواس فکر یا رفتاری است که توسط فرد بارها انجام می شود و زندگی روزمره او را دچار تغییر می کند.
وسواس انواع مختلفی دارد از جمله

وسواس عملی: مثل شستن دست ها یا تمیز کردن منزل
وسواس فکری : افکار مزاحم که به صورت مداوم و پی در پی به ذهن فرد می آیند و فرد توانایی خلاص شدن از این افکار را ندارد و نمی تواند این افکار را از خود دور نماید .
وسواس فکری و عملی : برخی از افراد هم وسواس فکری دارند و هم وسواس عملی . در واقع 80 % از مراجعین بیماری وسواس از این نوع می باشند .

اگر فرد بپذیرد که رفتار او عادی نیست و نیاز به درمان دارد، در صورت مراجعه به روانپزشک متبحر و با تجربه در این زمینه و مصرف دارو می تواند بهبود یابد.

درمان بیماری وسواس را از دکتر فرامرز ذاکری بخواهید.