"مروری بر مهمترین نکات بورد عملی پاتولوژی" عنوان کتابی است که زیر چاپ بوده و به منظور آمادگی بیشتر همکاران گرامی ، به زودی در سراسر کشور منتشر خواهد شد .

همچنین در این کتاب " پاسخ تشریحی آزمون کتبی بورد 95 " نیز تهیه و تنظیم شده است .

امید است مجموعه فوق ، برای دستیاران محترم پاتولوزی مفید واقع شود .