پروفسور دکتر مهرداد اقدسی، متخصص قلب و فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال عروق ، مشاور ارشد بیماریهای وریدی و استاد افتخاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی
آماده مشاوره و ویزیت بیماران با مشکلات وریدی از قبیل واریس پا، واریس لگنی، واریس دست، رگهای عنکبوتی و لخته خون در رگها (dvt و ترومبوفلبیت ) وانجام سونوگرافی داپلر در مطب می باشد.