سلام. اطلاعاتی در خصوص خرید میکروسکوپ و قیمت آن را در لینک های زیر بخوانید.

http://rashnolab.com/laboratory-microscope/

http://rashnolab.com/